Literatura

 • 21st Century Skills Definitions [online]. Institute of Museum and Library services, nedatováno [cit. 2016–02–23]. Dostupné z: https://www.imls.gov/…-definitions
 • ABRAHAM, A., HASSANIEN, A. E., SNÁŠEL, V. Computational Social Network Analysis: Trends, Tools and Research Advances. Dordrecht: Springer, 2010. ISBN 978–1–4471–2532–7.
 • ADELSBERGER, H. H. et al. (eds.) Handbook on Information Technologies for Education and Training. 2. vyd. Heidelberg: Springer, 2008. ISBN 978–3–540–74154–1.
 • ALA-MUTKA, K. Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding. Luxembourg: European Union, 2011. Dostupné z: http://ftp.jrc.es/…67075_TN.pdf
 • ALEMÁN, A. M., WARTMAN, K. L. Online Social Networking on Campus. Understanding What Matters in Student Culture. New York: Routledge, 2009. ISBN 9780–415–99020–2.
 • ALHEIT, P. Biographical learning – within the new lifelong learning discourse. In: ILLERIS, K. Contemporary theories of learning: learning theorists… in their own words. London: Routledge, 2009, s. 116–128.
 • ALLEN, M. V. Designing Successful e-Learning Forget What You Know About Instructional Design and do something interesting. New York: John Wiley & Sons Inc., 2007. ISBN: 0787982997.
 • ALLY, M. Foundations of Educational Theory for Online Learning. In: ANDERSON, T. (ed.) The Theory and Practice of Online Learning. Second edition. Edmonton: AU Press, Athabasca University, 2008, s. 15–44.
 • ANDERSON, R. E. Implications of the Information and Knowledge Society for Education. In: VOOGT, J., KNEZEK, G. (eds.) International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. New York: Springer Science + Bussiness Media, LLC, 2008, s. 5–22.
 • ANDERSON, T. (ed.) The Theory and Practice of Online Learning. Second edition. Edmonton: AU Press, Athabasca University, 2008. ISBN 978–1–897425–08–4.
 • ANDERSON, T. Theories for Learning with Emerging technologies. In: VELETSIANOS, G. Emerging technologies in distance education. Edmonton: AU Press, 2010, s. 23–29.
 • ANDREWS, R., HAYTHORNTHWAITE, C. (eds.) The SAGE Handbook of E-learning Research. Los Angeles: SAGE, 2007. ISBN 978–1–412–91938–8.
 • ATTWELL, G. Personal Learning Environments – the future of eLearning? [online]. eLearning Papers. 2007, 2(1), s. 1–7 [cit. 2016–02–23]. Dostupné z: http://digtechitalia.pbworks.com/…l%202007.pdf
 • BACH, S., HAYNES, P., SMITH, J. L. Online Learning and Teaching in Higher Education. Maidenhead: Open University Press, 2007. ISBN 0–335–21829–6.
 • BARRON, A. E., RICKELMAN, C. Management Systems. In: ADELSBERGER, H. H., COLLIS, B., PAWLOWSKI, J. M. (eds.) Handbook on Information Technologies for Education and Training. Berlin: Springer, 2002, s. 57–62.
 • BARTOŠEK, M. Vyhledávání v Internetu a DUBLIN CORE. Zpravodaj ÚVT MU [online]. IX(4), s. 1–4 [cit. 2016–02–23]. ISSN 1212–0901 Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/…les/153.html
 • BASL, J., BIRD, L., BOUDOVÁ, S., TOMÁŠEK, V. Mezinárodní šetření ICILS 2013. Shody a rozdíly v počítačové a informační gramotnosti mezi vybranými evropskými zeměmi. Praha: Česká školní inspekce, 2015a. ISBN 978–80–88087–02–1.
 • BASL, J., BIRD, L., BOUDOVÁ, S., TOMÁŠEK, V. Mezinárodní šetření ICILS 2013. Silné a slabé stránky českých žáků v testu počítačové a informační gramotnosti. Praha: Česká školní inspekce, 2015b. ISBN 978–80–88087–01–4.
 • BATTEZZATI, L. et al. E-learning for Teachers and Trainers. Innovative Practices, Skills and Competences. Luxembourg: Cedefop, 2004. ISBN 92–896–0267–8.
 • BAUMGARTNER, P. Educational Scenarios with E-portfolios. Weblog von Peter Baumgartner zu E-learning und Didaktik [online]. [cit. 2016–02–05]. Dostupné z: http://peter.baumgartner.name/…rtfolios.pdf
 • BEAN, C. The accidental Instructional Designer. Learning Design for the Digital Age. Alexandria: ASTD, 2014. ISBN: 1–56286–914–0.
 • BEDNAŘÍKOVÁ, I. Tutor a jeho role v distančním vzdělávání a v e-learningu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978–80–244–3795–8.
 • BEETHAM, H., SHARPE, R. (eds.) Rethinking Pedagogy for a Digital Age: Designing and Delivering E-learning. London: Routledge, 2007. ISBN 978–0–415–40874–5.
 • BERGE, Z. L. Barriers To Communication In Distance Education [online]. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE. 2013, vol. 14, č. 1. ISSN 1302–6488. Dostupné z: http://files.eric.ed.gov/…J1006273.pdf
 • BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. ISBN 80–7128216–5.
 • BIELAWSKI, L., METCALF, D. Blended eLearning. Integrating Knowledge, Performance Support, and Online Learning. Amherst: HRD Press Inc., 2005. ISBN 087–425–860-X.
 • BIGGS, J. Teaching for Quality Learning at University: What the Student does. Maidenhead: Open University Press, 2003. ISBN 0–335–21168–2.
 • Blended Learning Definitions [online]. San Mateo: Clayton Christensen Institute, 2015. Dostupné z: http://www.christenseninstitute.org/…-and-models/
 • BOEKAERTS, M., NIEMIVIRTA, M. Self-Regulated Learning. Finding a Balance between Learning Goals and Ego-Protective Goals. In: BOEKAERTS, M., PINTRICH, P. R., ZEIDNER, M. (eds.) Handbook of Self-Regulation. San Diego: Academic Press, 2000, s. 417–450.
 • BOKYEONG, K., HYUNGSUNG, P., YOUNGKYUN, B. Not Just Fun, but Serious Strategies: Using Meta-Cognitive Strategies in Game-Based Learning. Computers and Education. 2009, sv. 52, s. 800–810.
 • BRABAZON, T. Time for a digital detox? From information obesity to digital dieting. In: Fast Capitalism. 2012, 9(1).
 • BRDIČKA, B. Jak učit ve všudypřítomném mraku informací? In: SOJKA, P., RAMBOUSEK, J. Sborník 6. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 5–13.
 • BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání. Kladno: AISIS, 2003. ISBN 80–239–0106–0.
 • BROOKFIELD, S. On Being Taught. In: JARVIS, P. (ed.) The Routledge International Handbook of Lifelong Learning. London: Routledge, 2009, s. 2145–2222.
 • BROOKS, D. Ch. et al. ECAR Study of Students and Information Technology. Louisville: Educause, 2015. Dostupné z: http://www.educause.edu/…arch-studies
 • BROWN, J. S. Growing Up Digital: How the Web Changes Work, Education, and the Ways People Learn. USDLA Journal [online]. February 2002, 16(2) [cit. 2012–04–20]. DOI: 10.1080/000913­80009601719.
 • BROWN, J. S., ADLER, R. P. Minds on Fire: Open Education, the Long Trail, and Learning 2.0. EDUCAUSE Review [online]. January/February 2008, 42(6), s. 16–32. Dostupné z: http://net.educause.edu/…/ERM0811.pdf
 • BURTON, J. K., MOORE, D. M., MAGLIARO, S. G. Behaviorism and Instructional Technology. In: JONASSEN, D. H. (ed.) Handbook of Research on Educational Communications and Technology. London: New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2004, s. 3–36.
 • CASE, C. Learning Theories and Instructional Design [online]. Walden University, 2011 [cit. 2016–02–05]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/…ing-theories
 • CASTELLS, M. The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN 0–19–924153–8.
 • CLOW, D. An overview of learning analytics. Teaching in Higher Education. 2013, 18(6), s. 683–695.
 • COIRO, J., KNOBEL, M., LANKSHEAR, C., LEU, D. J. Handbook of research on new literacies. New York: Lawrence Erlbaum, 2008.
 • COUSIN, G. Researching learning in higher education. An introduction to contemporary methods and approaches. New York: Routledge, 2009. ISBN10: 0–415–99164–1.
 • CUBAN, L. Oversold and Underused: Computers in the Classroom. Cambridge: Harvard University Press, 2001. ISBN 067–400–602-X.
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80–7178463-X.
 • ČERNÁ, M. Úvod do sociálních sítí: soukromí. Metodický portál: Články [online]. 05.03.2012 [cit. 2016–02–23]. ISSN 1802–4785. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/…OUKROMI.html
 • ČERNÁ, M., ČERNÝ, M. Úvod do problematiky sociálních sítí. Metodický portál: Články [online]. 29. 02. 2012a [cit. 2016–02–23]. ISSN 1802–4785. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/…CH-SITI.html
 • ČERNÁ, M., ČERNÝ, M. Úvod do sociálních sítí: největší rizika. Metodický portál: Články [online]. 14.03.2012b [cit. 2016–02–23]. ISSN 1802–4785. Dostupné z:
 • http://clanky.rvp.cz/…-RIZIKA.html
 • ČERNOCHOVÁ, M. Příprava budoucích e-učitelů na e-instruction. Praha: AISIS, 2003. ISBN 80–239–0938-X.
 • ČERNÝ, M. Digitální stopy a nové etické problémy. In: Nebezpečná internetová a mobilní komunikace: Sborník s konference, konané v rámci projektu „Zvyšování kompetencí pedagogů při řešení nebezpečných komunikačních praktik“. Hodonín: Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP Brno, 2011, s. 4–17.
 • BROOKS, D. Ch. et al. ECAR Study of Students and Information Technology, 2015. [online]. Louisville: Educause, 2015. Dostupné z: http://www.educause.edu/…arch-studies
 • DE JONG, T., NJOO, M. Learning and instruction with computer simulations: learning processes involved. In: DE CORTE, E., LINN, M., MANDL, H., VERSCHAFFEL, L. (eds.) Computer-based learning environments and problem solving. Berlin: Springer, 1992, s. 411–429. ISBN 9783540550488.
 • DEDE, Ch. Theoretical Perspectives Influencing the Use of Information Technology in Teaching and Learning. In: VOOGT, J., KNEZEK, G. (eds.) International Hanbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. New York: Springer Science + Bussiness Media, LLC, 2008, s. 43–62. ISBN 978–0–38773314–2.
 • DICK, W., CAREY, L., CAREY, J. O. The Systematic Design of Instruction. Boston: Allyn & Bacon, 2004. ISBN-10: 0205412742.
 • DILLENBOURG, P. Over-scripting CSCL: The risks of blending collaborative learning with instructional design. In: KIRSCHNER, P. A. Three worlds of CSCL. Can we support CSCL?. Heerlen, Open Universiteit Nederland, 2002, s. 61–91. HAL Id: hal-00190230.
 • DiNUCCI, D. Fragmented Future. Print. 1999, 53(4), 32/221–222.
 • DOUGLASS, C., MORRIS, R. Student perspectives on self-directed learning. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning. 2014, s. 13–25.
 • DOWNES, S. E-learning 2.0. ACM eLearn Magazine [online]. October 2005 [cit. 2016–02–23]. Dostupné z: http://elearnmag.acm.org/featured.cfm?…
 • DOWNES, S. What Connectivism Is. Half an Hour [online]. February, 3, 2007 [cit. 2016–02–23]. Dostupné z: http://halfanhour.blogspot.com/…vism-is.html
 • DRISCOLL, M. P. Psychology of Learning for Instruction. 3. vyd. Boston: Pearson Education, Allyn and Bacon, 2005. ISBN 0–205–37519–7.
 • DUDENEY, G., HOCKLY, N., PEGRUM, M. Digital literacies. Harlow: Pearson Education Limited, 2013. ISBN 978–1–4082–9689–9.
 • EDWARDS, R., BIESTA, G., THORPE, M. (eds.) Rethinking contexts for learning and teaching. Communities, activities and networks. London: Routledge, 2009.
 • EDWARDS, S. L., BRUCE, Ch. S. Panning for gold: Understanding Students Information Searching Experience. In: BRUCE, Ch. S. et al. (eds.) Transforming IT Education: Promoting a culture of excellence. California: Informing Science Press, 2006, s. 351–371.
 • EGER, L. E-learning, evaluace e-learningu + případová studie z projektu Comenius. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004a. ISBN 80–7043265–9.
 • EGER, L. Blended learning. Aula. 2004b, č. 3, s. 21–24.
 • E-learning in Tertiary Education: Where do We Stand? Paris: OECD, Centre for Educational Research and Innovation, 2005. ISBN 92–64–00920–5.
 • Elektronické portfolio. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2001 [cit. 2016–02–19]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/…A9_portfolio
 • ELLIS, A. R., GOODYEAR, P. Students‘ Experiences of E-learning in Higher Education. Routledge, 2009. ISBN 978–0415989350.
 • ERSTAD, O. Digital learning lives: trajectories, literacies, and schooling. New York: Peter Lang, 2013.
 • ERTMER, P. A., NEWBY, T. J. Behaviorism, Cognitivism, Constructivism: Comparing Critical Features From an Instructional Design Perspective. Performance Improvement Quarterly. 2013, 26 (2), s. 43–71.
 • EVANS, C. The Effectiveness of M-learning in the Form of Podcast Revision Lectures in Higher Education. Computers and Education. 2008, 50(2), 491–498.
 • FALADOVÁ, A. Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol. Metodický portál: Články [online]. 2010. ISSN 1802–4785. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/…y-skol.html/
 • FALCHIKOV, N., GOLDFINCH, J. Student peer assessment in higher education: A meta-analysis comparing peer and teacher marks. Review of educational research. 2000, vol. 70, č. 3, s. 287–322. DOI: 10.3102/003465­43070003287.
 • FEE, K. Delivering E-learning: A Complete Strategy for Design, Application and Assessment. London: Kogan Page, 2009. ISBN 978–0–7494–5397–8.
 • FERGUSON, R., BUCKINGHAM SHUM, S. Social Learning Analytics: Five Approaches. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge. New York, USA: ACM Press, 2012.
 • FOSNOT, T. C., PERRY, R. S. Constructivism: A Psychological Theory of Learning. In: Constructivism: Theory, Perspectives and Practice. New York and London: Teachers College, Columbia University, 2005, s. 8–38.
 • FRIESEN, N. Three Objections to Learning Objects. In: MCGREAL, R. (ed.) Online Education Using Learning Objects. London: Routledge/Falmer, 2004, s. 59–70.
 • FUCHS, C. Internet and Society: Social Theory in the Information Age. New York: Routledge, 2008. ISBN 978–0–415–96132–7.
 • GAGNÉ, R. M. et al. Principles of Instructional Design. Belmont: Wadsworth, 2005. ISBN 0–534–58284–2.
 • GAGNÉ, R. M. Podmínky učení. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975.
 • GAJZLEROVÁ, L. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978–80–210–7608–2.
 • GALLARDO ECHENIQUE, E. An Integrative Review of Literature on Learners in the Digital Era. Studia Paedagogica. 2015, 19(4), s. 161–184.
 • GALLARDO ECHENIQUE, E. et al. Let’s Talk about Digital Learners in the Digital Era. International Review of Research in Open and Distributed Learning. 2015, 16(3), s. 156–187.
 • GILES, J. Internet Encyclopaedias Go Head to Head. Nature. 2005, 438, s. 900–901 (15. 12. 2005). ISSN: 0028–0836.
 • GILLANI, B. B. Learning Theories and the Design of E-learning Enviroments. Maryland: University Press of America, 2003. ISBN 0–7618–2604–1.
 • GOLDE, C. M. Applying lessons from professional education to the preparation of the professoriate. New Directions for Teaching and Learning. 2008, 113(1), s. 17–25.
 • CONOLE. G. et al. „Disruptive Technologies“, „Pedagogical Innovation“: What‘s New? Findings from an In-Depth Study of Students‘ Use and Perception of Technology. Computers and Education. 2008, 50(2), s. 511–524.
 • GOODYEAR, P. Flexible learning and the architecture of learning places. In: SPECTOR et al. (ed.) Handbook of Research on Educational Communications and Technology. New York: Routledge, 2008, s. 251–257.
 • GOODYEAR, P., DIMITRIADIS, Y. In medias res: reframing design for learning. Research in Learning Technology. 2013, 21.
 • GOODYEAR, P., ELLIS, R. A. University students’approaches to learning: rethinking the place of technology. Distance Education. 2008, 29(2), s. 141–152.
 • GRAHAM, C. R. Blended Learning Systems: Definitions, Current Trends, and Future Directions. In: BONK, C. J., GRAHAM, C. R. (eds.) Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. San Francisco, CA: Pfeiffer, 2006, s. 3–21.
 • GUO, P. J., KIM, J., RUBIN, R. How Video Production Affects Student Engagement: An Empirical Study of MOOC Videos. In L@S 2014, March 4–5, 2014, Atlanta, Georgia, USA.
 • HÄMÄLÄINEN, R., ARVAJA, M. Scripted Collaboration and Group-Based Variations in a Higher Education CSCL Context. Scandinavian Journal of Educational Research. 2009, 53(1), s. 1–16. DOI: 10.1080/003138­30802628281.
 • Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators. 1st pub. New York: Routledge for the American Association of Colleges for Teacher Education, 2008. ISBN 978–0–8058–6356–7.
 • HARASIM, L. M. Learning theory and online technologies. New York: Routledge, 2012. 191 s. ISBN 978–0–415–99976–2.
 • HATIVA, N., BARAK, R., SIMHI, E. Exemplary university teachers: Knowledge and beliefs regarding effective teaching dimensions and strategies. The Journal of Higher Education. 2001, 72(6), s. 699–729.
 • HAYTHORNTHWAITE, C., ANDREWS, R. E-learning Theory and Practice. Los Angeles: Sage, 2011. ISBN 978–1–84920–471–2.
 • HOLCOVÁ, I., KŘESŤANOVÁ, V., VOBORNÍK, M. Ochrana autorských práv: Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách. 2011. Dostupné z: http://www.ceskaskola.cz/…skolach.html
 • HOLMES, B., GARDNER, J. E-Learning. Concepts and Practice. London: Sage, 2006. ISBN 1–412–91111–7.
 • HORTON, W. E-learning by Design. San Francisco: Pfeiffer, 2006. 596 s. ISBN 0–7879–8425–6.
 • HRTOŇOVÁ, N., KOHOUT, J., ROHLÍKOVÁ, L., ZOUNEK, J. Factors Influencing Acceptance of E-learning by Teachers in the Czech Republic. Computers in Human Behavior. 2015, č. 51, Part B, s. 873–879.
 • HUANG, J. H., LIN, Y. R., CHUANG, S. T. Elucidating User Behavior of Mobile Learning: A Perspective of the Extended Technology Acceptance Model. The Electronic Library. 2007, 25 (5), s. 585–598.
 • HUNTER, JR R. The Gamification Handbook: Everything You Need to Know about Gamification. United States: Lightning Source Inc, 2001. ISBN 978–174–3040–577.
 • CHATTI, M. A. et al. A Reference Model for Learning Analytics. International Journal of Technology Enhanced Learning. 2012, 4(5/6), s. 318–331.
 • CHEN, I. Behaviorism. In: HOWARD, C. et al. (eds.) Encyclopedia of Distance Learning. Hershey, PA: Idea Group Reference, 2005, vol. 1, s. 127–147.
 • ILLERIS, K. Contemporary theories of learning: learning theorists: in their own words. London: Routledge, 2009. ISBN 978–0–415–47344–6.
 • ILLERIS, K. How We Learn: Learning and Non-learning in School and Beyond. London: Routledge, 2007. ISBN 978–0–415–43847–6.
 • In their own words: Exploring the learner’s per­spective on e-learning. Bristol: Joint Information Systems Committee. [online] 2007 [cit. 2016–02–26]. Dostupné z: http://www.jisc.ac.uk/…iowfinal.pdf
 • Informační společnost v číslech 2015. Praha: Český statistický úřad, 2015.
 • Instant messaging. Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. 2001 [cit. 2016–02–24]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/…nt_messaging
 • ITO, M. et al. Connected learning: an agenda for research and design. IRVINE, C. A. Digital Media and Learning Research Hub. [online] 2013 [cit. 2016–02–15]. Dostupné z: http://dmlhub.net/…g_report.pdf
 • ITO, M. et al. Hanging out, messing around, and geeking out. Cambridge MA: MIT Press, 2010.
 • JANÍK, T. Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido, 2005. ISBN 80–7315–080–8.
 • JANUSZEWSKI, A., MOLENDA, M. (eds.) Educational Technology: A Definition with Commentary. New York: Erlbaum, 2008. ISBN 978–0–8058–5861–7.
 • JARVIS, P. Learning to be a person in society. In: ILLERIS, K. (ed.) Contemporary Theories of Learning. New York: Routledge, 2009, s. 21–34. ISBN 978–0–41547344–6.
 • JESTER, C., MILLER, S. Introduction to the DVC Learning Style Survey for College. Math and Multimedia [online], 2000 [cit. 2016–02–23]. Dostupné z: http://public.csusm.edu/smosleh/…Co­llege.htm
 • JOHNSON, D. F. The Ethics of Teaching in an Online Environment. In: BROWN, D. G. (ed.) Developing Faculty to Use Technology: Programs and Strategies to Enhance Learning. Hoboken, NJ: Willey, 2003, s. 27–31.
 • JONASSEN, D. et al. Learning to Solve Problems with Technology: A Constructivist Perspective. New Jersey: Merrill Prentice Hall, 2003. ISBN 0–13–048403–2.
 • JONASSEN, D. H. Designing constructivist learning environments. In: REIGELUTH, C. M. (ed.) Instructional design theories and models: A new paradigm of instructional theory. Volume II. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1999, s. 215–239.
 • JONASSEN, D. H. Objectivism vs constructivism: Do we need a new philosophical paradigm. Educational Technology Research and Development. 1991, 39(3), s. 5–14.
 • JONASSEN, D., LAND, S. (eds.) Theoretical Foundations of Learning Environments. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2000. ISBN 0–8058–3216–5.
 • JUHAŇÁK, L., ZOUNEK, J. Analyzing Interaction Between Students In Online Discussion Forums Using Social Network Analysis. In: ECER 2015: Education and Transition – Contributions from Educational Research. 2015.
 • KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 807178–253-X.
 • KELBLOVÁ, L., MODRÁČEK, Z. Dovednosti české populace v prostředí informačních technologií. Tematická analýza dat získaných v rámci mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Praha: Dům zahraniční spolupráce, 2014. ISBN 97880–87335–69–7.
 • KELLY, A. Can Cognitive Neuroscience Ground a Science of Learning? In: PATTEN, K. E., CAMPBELL, S. R. Educational Neuroscience. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011, s. 17–22.
 • KENNEDY, G. et al. Beyond natives and immigrants: Exploring types of net generation students. Journal of Computer-Assisted Learning. 2010, 26(5), s. 333–343.
 • KHAN, B. Managing E-Learning. Design, Delivery, Implementation and Evaluation. Hershey: Information Science Publishing, 2005. ISBN 1–59140–635–8.
 • KIM, J. et al. Understanding In-Video Dropouts and Interaction Peaks in Online Lecture Videos. In L@S 2014, March 4–5, 2014, Atlanta, Georgia, USA.
 • KIM, P. Massive open online courses: the MOOC revolution. New York: Routledge, 2014. ISBN 978–0–415–73309–0.
 • KITSANTAS, A., DABBAGH, N. Learning to Learn with Integrative Learning Technologies (ILT): A Practical Guide for Academic Succes. Charlotte: IAP- Information Age Publishing, 2010. ISBN 9781607523024.
 • Klíčové údaje o učení a inovacích prostřednictvím IKT ve školách v Evropě 2011. Dům zahraničních služeb. [online], 2012 [cit. 2016–02–02]. Dostupné z: http://bookshop.europa.eu/…cation-Start?…
 • KOEHLER, M., MISHRA, P., KERELUIK, K., SHIN, T. S., GRAHAM, Ch. R. The Technological Pedagogical Content Knowledge Framework. In: SPECTOR, J. M. et al. (eds.) Handbook of Research on Educational Communications and Technology. New York: Springer Science + Business Media, 2014, s. 101–111.
 • KOPECKÝ, K. E-learning (nejen) pro pedagogy. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2006. ISBN 80–85783–50–9.
 • KOWALSKI, R. M., LIMBER, S., AGATSTON, P. W. Cyberbullying: bullying in the digital age. Second edition. Chichester: Wiley-Blackwell, a John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2012. ISBN 978–1–4443–3481–4.
 • KOZINETS, R. Netnography: doing ethnographic research online. Los Angeles: Sage, 2010. ISBN 978–1848606456.
 • KUKULSKA-HULME, A., TRAXLER, J. Mobile Learning: A Handbook for Educators and Trainers. London: Routledge, 2005. ISBN 0–415–35740–3.
 • KULIČ, V. Psychologie řízeného učení. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. ISBN 80–2000447–5.
 • KUŽÍLEK, J. et al. OU Analyse: Analysing At-Risk Students at The Open University. Learning Analytics Review, no. LAK15–1. 2015. Dostupné z: http://www.laceproject.eu/…iversity.pdf
 • KVAVIK, R., CARUSO, B. ECAR Study of Students and Information Technology, 2005: Convenience, Connection, Control and Learning. EDUCAUSE Center for Applied Research [online], 2005 [cit. 2012–04–02]. Dostupné z: http://net.educause.edu/…ers0506w.pdf
 • LANKSHEAR, C., KNOBEL, M. New literacies, everyday practices and classroom learning. Maidenhead: Open University Press, 2006. ISBN 978–0335220106.
 • LEANDER, K. M., PHILLIPS, N. C., TAYLOR, K. H. The changing social spaces of learning: mapping new mobilities. Review of Research in Education. 2010, 34, s. 329–394.
 • Learner-Centered Psychological Principles: A Framework for School Reform & Redesign. [online]. American Psychological Association [cit. 2016–02–23]. Dostupné z: http://www.apa.org/…centered.pdf
 • Learning object. Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. 2001 [cit. 2016–02–24]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/…rning_object
 • LIM, C. P., CHAI, C. S. Teachers’ Pedagogical Beliefs and Their Planning and Conduct of Computer-Mediated Classroom Lessons. British Journal of Educational Technology. 2008, 39(5), s. 807–828.
 • LITTLEJOHN, A., PEGLER, C. Preparing for Blended E-learning. London: Routledge, 2007. ISBN 978–0–415–40361–0.
 • LOGOFĂTU, M., GHEORGHE, M., MATEIAŞ, A. e-Portfolio in student’s eva­luation. In: The 1st International Conference on Virtual Learning. Bucharest: Faculty of Mathematics and Computer Science, 2006, s. 141–146.
 • LONG, P., SIEMENS, G. Penetrating the Fog: Analytics in Learning and Education. Educause Review. 2011, 46(5), s. 31–40. Dostupné z: http://www.educause.edu/…/ERM1151.pdf
 • LOWYCK, J. Bridging Learning Theories and Technology-Enhanced Environments: A Critical Appraisal of Its History. In: SPECTOR, J., M. et al. (eds.) Handbook of Research on Educational Communications and Technology. New York: Springer Science + Business Media, 2014, s. 3–20.
 • LUPAČ, P., CHROBÁKOVÁ, A., SLÁDEK, J. Internet v České republice 2014 [online]. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014. [cit. 201602–11]. Dostupné z: http://www.worldinternetproject.net/…r2014_v1.pdf
 • MAGLIARO, S., LOCKEE, B., BURTON, J. Direct Instruction Revisited: A Key Model for Instructional Technology. Educational Technology Research and Development. 2005, 53(4), s. 41–56.
 • MANĚNA, V. a kol. Moderně s Moodlem: Jak využít e-learning ve svůj prospěch? Praha: CZ.NIC, 2015. ISBN 978–80–905802–7–5.
 • MARESCHAL, D., BUTTERWORTH, B., TOLMIE, A. Educational neuroscience. Chichester: Wiley Blackwell, 2013. ISBN 978–1–118–72589–4.
 • MAREŠ, J. Elektronické učení a individuální styly učení. Československá psychologie. 2004, XLVIII(3), s. 247–262.
 • MAREŠ, J. Elektronické učení a zvláštnosti člověka. In: SAK, P. et al. Člověk a vzdělávání v informační společnosti: vzdělávání a život v komputerizovaném světě. 1. vyd. Praha: Portál, 2007, s. 171–222. ISBN 978–80–7367–230–0.
 • MAREŠ, J. Pedagogické myšlení učitelů. Teoretické úvahy. In: MAREŠ, J. et al. Učitelovo pojetí výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 9–27. ISBN 80–210–1444-X.
 • MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. ISBN 80–7178–246–7.
 • MARTIN, A., GRUDZIECKI, J. DigEuLit: Concepts and Tools for Digital Literacy Development. ITALICS: Innovations in Teaching & Learning in Information & Computer Sciences. 2006, 5(4), s. 246–264.
 • MARTON, F. Phenomenography: A research approach investigating different understandings of reality. Journal of Thought. 1986, 21(3), s. 28–49.
 • MARTON, F. Phenomenography: Describing conceptions of the world around us. Instructional Science. 1981, 10(2), s. 177–200.
 • MASON, R., RENNIE, F. E-learning and Social Networking Handbook: Resources for Higher Education. New York: Routledge, 2008. ISBN 978–0–415–42607–7.
 • MASON, R., RENNIE, F. Elearning: The Key Concepts. London: Routledge, 2006. ISBN 0–415–37307–7.
 • MAYER, R. E. Introduction to Multimedia Learning. In: MAYER, R. E. The Cambridge handbook of multimedia learning. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2014, s. 1–24.
 • MAYES, T., FREITAS, S. Learning and E-learning. The Role of Theory. In: BEETHAM, H., SHARPE, R. (eds.) Rethinking Pedagogy for a Digital Age: Designing and Delivering E-learning. London: Routledge, 2007, s. 13–25.
 • McCAIG, C., SMITH, M. Staff Perspectives on ILT: Findings from a National Evalution of the Learning and Skills Sector. In: O‘DONOGHUE, J. (ed.) Technology Supported Learning and Teaching: A Staff Perspective. Hershey, PA: Information Science Publishing, 2006, s. 106–124.
 • McCONNELL, D. E-Learning Groups and Communities. Berkshire, GBR: McGraw-Hill Professional Publishing, 2006. ISBN 9780335226399.
 • McCROSKEY, J., RICHMOND, V., McCROSKEY, L. An Introduction to Communication in the Classroom. Boston: Pearsons Education Inc., 2006. ISBN 0–205–39615–1.
 • McGREAL, R. A Typology of Learning Object Repositories. In: ADELSBERGER, H. H. et al. (eds.) Handbook on Information Technologies for Education and Training. 2. vyd. Heidelberg: Springer, 2008, s. 5–28.
 • McGREAL, R. Online Education Using Learning Objects. London: Routledge/Falmer, 2004. ISBN 0–415–33512–4.
 • McVAY LYNCH, M., ROECKER, J. Project Managing E-learning: A Handbook for Successful Design, Delivery and Management. London: Routledge, 2007. ISBN 9780–415–77220–4.
 • MELLANBY, J., THEOBALD, K. Education and learning: an evidence-based approach. Chichester: Wiley-Blackwell, a John Wiley & Sons, Ltd., 2014. ISBN 978–1118–48361–9.
 • MISHRA, P., KOEHLER, M. J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A New Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record. 2006, 108(6), s. 1017–1054.
 • MORÓN-GARCIA, S. What Lectures Say Helps and Hinders Their Use of a Virtual Learning Environment to Support Face-to-Face Teaching. In: O‘DONOGHUE, J. (ed.) Technology Supported Learning and Teaching: A Staff Perspective. Hershey, PA: Information Science Publishing, 2006, s. 15–33.
 • MOYLE, K., WIJNGAARDS, G., OWEN, S. Student’s Views about Learning with Technologies: A Literature Review. In: Student Reactions to Learning with Technologies: Perceptions and Outcomes. Hershey: IGI Global, 2012, s. 1–22.
 • MUŽÍK, J. Řízení vzdělávacího procesu: andragogická didaktika. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978–80–7357–581–6.
 • NEKUDA, J., KUŽELÍKOVÁ, L., POLÁČEK, J. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978–80–2104577–4.
 • NĚMEC, J. Od prožívání k požitkářství: výchovné funkce hry a její proměny v historických koncepcích pedagogiky. Brno: Paido, 2002. ISBN 80–7315–006–9.
 • NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L., ZOUNEK, J. Učíme se s tabletem – využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978–80–7478768–3.
 • NEUMAJER, O. Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů. Řízení školy. 2014, 10(5), s. 20–22.
 • NEWLAND, B., ENKINS, M., RINGAN, N. Academic Experience of Using VLEs: Overarching Lessons for Preparing and Supporting Staff. In: O‘DONOGHUE, J. (ed.) Technology Supported Learning and Teaching: A Staff Perspective. Hershey, PA: Information Science Publishing, 2006, s. 35–50.
 • NEZVALOVÁ, D. Akční výzkum ve škole. Pedagogika. 2003, 53(3), s. 300–308.
 • NOROOZI, O., TEASLEY, S. D., BIEMANS, H. J., WEINBERGER, A., MULDER, M. Facilitating learning in multidisciplinary groups with transactive CSCL scripts. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. 2013, 8(2), s. 189–223. DOI: 10.1007/s11412–012–9162-z.
 • NOVOTNÝ, P. Učení pro pracoviště: prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 152 s. ISBN 97880–210–5116–4.
 • OBLINGER, D., OBLINGER, J. (eds.) Educating the Net Generation [online]. EDUCAUSE Learning Initiative, 2005 [cit. 2016–02–23]. Dostupné z: http://www.educause.edu/…ingthenetgen
 • OECD. Students, Computers and Learning: Making the Connection. Paris: PISA, OECD Publishing, 2015. ISBN 978–92–64–23954–8.
 • OERS van, B. Learning and learning theory from Cultural-Historical Point of View. In: OERS van, B., WARDEKKER, W., ELBERS, E., VEER, van der, R. The Transformation of Learning: Advances in Cultural-Historical Activity Theory. New York: Cambridge University Press, 2008, s. 3–12.
 • O‘REILLY, T. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. O‘REILLY [online], 2005 [cit. 2016–02–23]. Dostupné z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?…
 • PAGNOTTI, J., RUSSELL, W. B. Using Civilization IV to Engage Students in World History Content. The Social Studies. 2012, s. 103(39–48).
 • PALFREY, J., GASSER, U. Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives. New York: Basic Books, 2008. ISBN 978–0–465–00515–4.
 • PALLOFF, R. M., PRATT, K. The Virtual Student: A Profile and Guide to Working with Online Learners. San Francisco: Jossey-Bass, 2003. ISBN 0787964743.
 • PEJSAR, Z. Elektronické vzdělávání. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. ISBN 978–80–7044–968–4.
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978–80–246–1916–3.
 • PETERS, O. The Contribution of Open and Distance Education to Lifelong Learning. In: JARVIS, P. (ed.) The Routledge International Handbook of Lifelong Learning. London: Routledge, 2009, s. 223–237.
 • PETRŮ, M. Fyziologie mysli: úvod do kognitivní vědy. 1. vyd. Praha: Triton, 2007. ISBN 978–80–7254–969–6.
 • PITNER, T., DRÁŠIL, P. E-learning v kontextu moderních trendů v síti Internet. In: Technologie pro e-vzdělávání 2006. Praha, 2006, s. 7–12.
 • POLÁČEK, J. Komunikační bariéry v počítačem podporovaném skupinovém učení. Pedagogika. 2015, roč. 2015, č. 3, s. 314–329. ISSN 0031–3815.
 • POMEROL, J. Ch., EPELBOIN, Y., THOURY, C. MOOCs: Design, Use and Business Models. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015. ISBN 978–1–84821–801–7.
 • PORTER, S. To MOOC or Not to MOOC: How Can Online Learning Help to Build the Future of Higher Education? 1. vyd. Waltham, MA: Chandos Publishing / Elsevier, 2015. ISBN 978–0–08–100048–9.
 • POTUŽNÍKOVÁ, E., LOKAJÍČKOVÁ, V., JANÍK, T. Mezinárodní srovnávací výzkumy školního vzdělávání v České republice: zjištění a výzvy. Pedagogická orientace. 2014, 24(2), 185–221.
 • PRENSKY, M. Digital Natives, Digital Immigrants, Part II: Do They Really Think Differently? On the Horizon [online], December 2001b, 9(6) [cit. 2016–02–23]. Dostupné z: http://www.marcprensky.com/…%20Part2.pdf
 • PRENSKY, M. Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon [online], October 2001a, 9(5) [cit. 2016–02–23]. Dostupné z: http://www.nnstoy.org/…migrants.pdf
 • PRENSKY, M. Homo Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom. Innovate [online], February/March 2009, 5(3) [cit. 201201–05]. Dostupné z: http://nsuworks.nova.edu/…vol5/iss3/1/
 • PRŮCHA, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada, 2014. ISBN 978–80–247–5232–7.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 3., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2005. ISBN 80–7367–047-X.
 • PRŮCHA, J. Pedagogická věda a nové výzvy edukační praxe. Pedagogika. 2006, LVI(4), s. 307–315.
 • PRŮCHA, J. Učitel: současné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80–7178–621–7.
 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 6., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978–80–7367–647–6.
 • Předpis č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách.
 • Předpis č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
 • Příručka otevřeného vzdělávání [online]. [nedat.]. Dostupné z: http://otevrenevzdelavani.cz/prirucka/
 • PUNIE, Y. et al. The Future of ICT and Learning in the Knowledge Society. The Institute for Prospective Technological Studies [online], 2006 [cit. 2009–07–10]. Dostupné z: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/…ions/pub.cfm?…
 • RABUŠICOVÁ, M., KAMANOVÁ, L. PEVNÁ, K. O mezigeneračním učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 208 s. ISBN 978–80–210–5750–0.
 • RABUŠICOVÁ, M., RABUŠIC, L. Učíme se po celý život?: o vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978–80–210–4779–2.
 • RAMBOUSEK, J. Wiki prostředí a Wikipedie jako nástroj výuky. In: SOJKA, P., RAMBOUSEK, J. Sborník 6. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 244–249.
 • RAVENSCROFT, A. From Conditioning to Learning Communities: Implications of Fifty Years of Research in E-learning Interaction Design. Association for Learning Technology Journal (ALT-J). 2003, 11(3), s. 4–18.
 • RENNIE, F., MORRISON, T. E-learning and social networking handbook: resources for higher education. 2nd ed. New York: Routledge, 2013. ISBN 978–0–415–50375–4.
 • REYNOLDS, J., CALEY, L., MASON, R. How Do People Learn? London: Chartered Institute of Personnel and Development, 2002. ISBN 978–0–85292–956–8.
 • RICHARDSON, W. Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms. Thousand Oaks: Corwin Press, 2006. ISBN 1–412–92766–8.
 • RICHMOND, V., ROACH, D. Power in the Classroom: Seminal Studies. In: RICHMOND, V., McCROSKEY, J. Power in the Classroom: Communication, Control and Concern. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1992, s. 47–66. ISBN 0–8058–1027–7.
 • ROBERT, P., SIMONS, J. Constructive Learning: The Role of the Learner. In: JONASSEN, D., LAND, S. (eds.) Theoretical Foundations of Learning Environments. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2000, s. 291–313.
 • ROBERTS, T. Online Collaborative Learning: Theory and Practice. Hershey: Information Science Publishing, 2004. ISBN 1591401747.
 • ROBERTS, T. Computer-Supported Collaborative Learning in Higher Education. London: Idea Group Publishing, 2005. ISBN 1–59140–408–8.
 • ROBERTS, T. Self, peer and group assessment in e-learning. Hershey: Information Science Publishing, 2006. ISBN 1–59140–965–9.
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 281 s. ISBN 978–80–247–4152–9.
 • ROSS, J., SCHULZ, R. Can Computer-Aided Instruction Accommodate All Learners Equally? British Journal of Educational Technology. 1999, 30(1), s. 5–24.
 • ROUKE, L. Operationalizing social interaction in computer conferencing. In: Proceedings of the 16th Annual conference of the Canadian Association for Distance Education. Quebec City, 2000.
 • RUMMEL, N., SPADA, H., HAUSER, S. Learning to collaborate while being scripted or by observing a model. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. 2009, 4(1), s. 69–92. DOI: 10.1007/s11412–008–9054–4.
 • SANDHOLTZ, H. J., RINGSTAFF, C., DWYER, D. C. Teaching with Technology: Creating Student-Centered Classroom. New York and London: Teachers College, Columbia University, 1997. ISBN 0–8077–3586–8.
 • SEALE, J. K. E-learning and Disability in Higher Education: Accessibility Research and Practice. Abingdon: Routledge, 2006. ISBN 0–415–38310–2.
 • SELDOW, A. Social Tagging in Education and the Work Place. 3rd Annual e-Learning Symposium [online], George Mason University, 2007. [cit. 2016–02–23]. Dostupné z: http://elearningsymposium.gmu.edu/…orkplace.pdf
 • SELWYN, N. The internet and education. In: CASTELLS, M. et al. Change: 19 Key Essays on How Internet Is Changing our Lives. Nashville: Turner, 2014.
 • SCHELLENS, T., VAN KEER, H., DE WEVER, B., VALCKE, M. Scripting by assigning roles: Does it improve knowledge construction in asynchronous discussion groups? International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. 2007, 2(2–3), s. 225–246. DOI: 10.1007/s11412–007–9016–2.
 • SCHUNK, D. H. Learning theories: an educational perspective. 6th ed. Boston: Pearson, 2012. ISBN 978–0–13–707195–1.
 • SCHUNK, D. H., ZIMMERMAN, B. J. (eds.) Self-Regulated Learning: From Teaching to Self-Reflective Practice. New York: Guilford Press, 1998. ISBN 1–572–30306–9.
 • SIEMENS, G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. Elearnspace [online], 2004 [cit. 2016–02–23]. Dostupné z: http://www.elearnspace.org/…ectivism.htm
 • SIEMENS, G. Learning analytics: envisioning a research discipline and a domain of practice. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge. New York, NY, USA: ACM Press, 2012.
 • SIEMENS, G. Learning Analytics: The Emergence of a Discipline. American Behavioral Scientist. 2013, 57(10), s. 1380–1400.
 • SIMSCK, A., BALABAN, J. Learning strategies of successful and unsuccessful university students. Contemporary Educational Technology. 2010, 1(1), s. 36–45.
 • Simulace (e-learning). Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. 2001 [cit. 2016–0224]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Simulace_(e-learning)
 • SINGH, H., REED, C. A White Paper: Achieving Success with Blended Learning [online]. 2001 [cit. 2016–02–23]. Dostupné z: http://www.leerbeleving.nl/…blend-ce.pdf
 • SLADE, S., PRINSLOO, P. Learning analytics: Ethical issues and dilemmas. American Behavioral Scientist. 2013, 57(10), s. 1510–1529.
 • SMITH, D. S., CARUSO, B. J. The ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology, 2010 (Research Study, Vol. 6). EDUCAUSE, 2010. Dostupné z: http://www.educause.edu/…tuden/217333
 • SOLVIE, P. What the Millenium Teacher Must Know and Be Able to Do. In: HOWARD, C. et al. (eds.) Encyclopedia of Distance Learning. Hershey, PA: Idea Group Reference, 2005, s. 2036–2037.
 • SOUKUP, P. Mezinárodní výzkumy v oblasti vzdělávání. In: KREJČÍ, J., LEONTIYEVA, Y. Cesty k datům: zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, s. 302–324.
 • SOUSA, D. A. Educational neuroscience. Thousand Oaks: Corwin, 2011. ISBN 9781–4522–1734–5.
 • SPECTOR, J. M. et al. (eds.) Handbook of Research on Educational Communications and Technology. New York: Springer Science+Business Media, 2014. ISBN 9781–4614–3184–8.
 • SPITZER, M. Digitální demence. Brno: Host, 2014. ISBN 978–80–7294–872–7.
 • STAUDKOVÁ, H. Způsoby využívání digitálních technologií vysokoškolskými studenty. Pedagogika. 2015, 65(3), s. 301–313.
 • STEFANI, L., MASON, R., PEGLER, C. The Educational Potential of E-portfolios: Supporting Personal Development and Reflective Learning. London: Routledge, 2007. ISBN 978–0–415–41214–8.
 • STEGMANN, K., MU, J., GEHLEN-BAUM, V., FISCHER, F. The myth of over-scripting: Can novices be supported too much. In: Connecting Computer-Supported Collaborative Learning to Policy and Practice: CSCL2011 Conference Proceedings. 2011, vol. 1, s. 406–413.
 • STEINBERG, E. R. Computer-assisted instruction: a synthesis of theory, practice, and technology. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1991. ISBN 0–80580865–5.
 • STRAKOVÁ, J., VESELÝ, A. (eds.) Předpoklady úspěchu v práci a v životě: výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. 1. vyd. Praha: Dům zahraničních spolupráce, 2013. ISBN 978–80–87335–53–6.
 • Strategie celoživotního učení České republiky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2007. Dostupné z: http://www.msmt.cz/…o_vladou.pdf
 • Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020. [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/21498
 • Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020. [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2014. Dostupné z: http://www.msmt.cz/…do-roku-2020
 • SUDICKÝ, P. Přírodní pohromy ‒ využití tématu v geografickém a environmentálním vzdělávání [online]. Geografický ústav – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta MU, 2010. [cit. 2012–1–30]. Dostupné z: https://is.muni.cz/…5945/prif_m/
 • SUN, P. C. What Drives a Successful e-Learning? An Empirical Investigation of the Critical Factors Influencing Learner Satisfaction. Computers and Education. 2008, 50(4), s. 1183–1202.
 • SUNG, Y. T., CHANG, K. E., CHIOU, S. K., HOU, H. T. The design and application of a web-based self-and peer-assessment system. Computers & Education. 2005, vol. 45, č. 2, s. 187–202. DOI: http://dx.doi.org/….2004.07.002.
 • Survey of Schools: ICT in Education. Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools. Brusel: European Commission, 2013. ISBN 978–92–79–28121–1. Dostupné z https://ec.europa.eu/…401-EN-N.pdf
 • SUTHERLAND-SMITH, W. Plagiarism, the Internet and Student Learning: Improving Academic Integrity. New York: Routledge, 2008. ISBN 978–0–415–43293–1.
 • ŠEVČÍKOVÁ, A. Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu: závislost na internetu, navazování kontaktů online, soukromí na sociálních sítích, online komunity. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978–80–210–7527–6.
 • ŠTOGR, J. Digitální odznaky a gamifikace v kontextu učení (1. část). Ikaros [online]. 2013a, ročník 17, číslo 5 [cit. 2016–02–20]. ISSN 1212–5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14188
 • ŠTOGR, J. Digitální odznaky a gamifikace v kontextu učení (2. část). Ikaros [online]. 2013b, ročník 17, číslo 6 [cit. 2016–02–20]. ISSN 1212–5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14104
 • ŠUBRT, F. Cojetowebinář? Inflow:informa­tionjournal [online]. 2011, 4(7/8) [cit. 2012–03–15]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/co-je-webinar
 • ŠVAŘÍČEK, R., ZOUNEK, J. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu. SPFFBU U 13. 2008, 13(1), s. 101–126.
 • TAPSCOTT, D. Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. New York: McGraw-Hill: 1999. ISBN: 978–0071347983.
 • TAPSCOTT, D. Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World. New York: McGraw-Hill, 2009. ISBN 978–0–07–150863–6.
 • TELNAROVÁ, Z. E-learning. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. ISBN 80–7042–874–0.
 • TOBIAS, S., DUFFY, T. M. Constructivist Instruction: Success or Failure? New York: Routledge, 2009. ISBN 9780415994231.
 • TRACEY, R. Instructivism, Constructivism or Connectivism? In: Learning in the Corporate Sector [online]. 2009. [cit. 2016–02–23]. Dostupné z: http://ryan2point0.wordpress.com/…onnectivism/
 • VANĚK, J. E-learning, jedna z cest k moderním formám vzdělávání. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 978–80–7248–471–3.
 • VONDERWELL, S. An examination of asynchronous communication experiences and perspectives of students in an online course: a case study. The Internet and Higher Education. 2003, 6(1), s. 77–90. DOI: 10.1016/S1096–7516(02)00164–1.
 • VOOGT, J. et al. Using Theoretical Perspectives in Developing Understanding of TPACK. Researchgate [online]. 2016, [cit. 2016–02–23]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/…ing_of_TPACK
 • VOOGT, J. et al. Computational thinking in compulsory education: Towards an agenda for research and practice. Education and Information Technologies. 2015, 20(4), s. 715–728
 • VOOGT, J., KNEZEK, G. (eds.) International Hanbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. New York: Springer Science, Bussiness Media, LLC, 2008. ISBN 978–0–387–73314–2.
 • VYGOTSKIJ, L. S. Myšlení a řeč. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976b. 295 s.
 • VYGOTSKIJ, L. S. Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976a. 363 s.
 • WAINWRIGHT, A. M. Teaching Historical Theory through Video Games. The History Teacher. 2014, 47(4), s. 579–612.
 • WEERT, van, T. Education of the Twenty-First Century: New Professionalism in Lifelong Learning, Knowledge Development and Knowledge Sharing. Education and Information Technologies. 2006, 11(3/4), s. 217–237.
 • WEINBERGER, A., ERTL, B., FISCHER, F., MANDL, H. Epistemic and social scripts in computer–supported collaborative learning. Instructional Science. 2005, 33(1), s. 1–30. DOI: 10.1007/s11251–004–2322–4.
 • WEINBERGER, A., STEGMANN, K., FISCHER, F. Learning to argue online: Scripted groups surpass individuals (unscripted groups do not). Computers in Human Behavior. 2010, 26(4), s. 506–515. DOI: 10.1016/j.chb. 2009.08.007.
 • WELLINGTON, J. Constructivism. In: McCULLOCH, G., CROOK, D. (eds.) The Routledge International Encyclopedia of Education. Oxon: Routledge, 2008, s. 125–126.
 • WENGER, E. A social theory of learning. In: ILLERIS, K. (ed.) Contemporary theories of Learning. New York: Routledge, 2009. ISBN 978–0–415–47344–6.
 • WERTSCH, J. Mind as action. New York: Oxford University Press, 1998.
 • WEST, W. et al. How Learning Styles Impact E-learning: A Case Comparative Study of Undergraduate Students Who Excelled, Passed, or Failed an Online Course in Scientific/Techni­cal Writing. E-Learning. 2006, 3(4), s. 534–543.
 • WHITTON, N. Learning with Digital Games: A Practical Guide to Engaging Students in Higher Education. New York: Routledge, 2010. ISBN 978–0–415–99775–1.
 • YATES, Ch., PARTIDGE, H., BRUCE, Ch. S. Exploring information experiences through phenomenography. Library and Information Research. 2012, 36(112), s. 96–119.
 • ZOUNEK, J. E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978–80–210–5123–2.
 • ZOUNEK, J. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu. Pedagogika. 2006, LVI(4), s. 335–347.
 • Zounek, J. E-learning z druhé strany: pohled studentů. In: Sborník 2. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 223–228. ISBN 80–210–3699–0.
 • Zounek, J. ICT v životě základních škol. 1. vyd. Praha: Triton, 2006. ISBN 80–7254858–1.
 • ZOUNEK, J. ICT ve školách – realita, výhledy, doporučení. Řízení školy: Speciál pro střední školy. 2014, 11(1), s. 23–26.
 • ZOUNEK, J. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část I. Inflow: information journal [online]. 2011, 4(4) [cit. 2016–02–23]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/…logie-cast-i
 • ZOUNEK, J. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část II. Inflow: information journal [online]. 2011, 4(5) [cit. 2016–02–23]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/…ogie-cast-ii
 • ZOUNEK, J. Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií. In: RABUŠICOVÁ, M., RABUŠIC, L. (eds.) Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 143–167.
 • ZOUNEK, J., ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Modern technology and university students. In: BESEDA, J., MACHÁT, Z. DisCo 2013: New technologies and media literacy education: 8th conference reader DisCo 2013. Praha: Center for Higher Education Studies, 2013, s. 181–187.
 • ZOUNEK, J., SUDICKÝ, P. E-learning: učení (se) s online technologiemi. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978–80–7357–903–6.
 • ZOUNEK, J., ŠEĎOVÁ, K. ICT a moc před tabulí. In: ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. (eds.) Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. 1. vyd. Praha: Portál, 2007, s. 260–286. ISBN 978–80–7367–313–0.
 • ZOUNEK, J., ŠEĎOVÁ, K. Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda. Orbis scholae. 2008, 2(1), s. 137–148. ISSN 1802–4637.
 • ZOUNEK, J., ŠEĎOVÁ, K. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetí. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. ISBN 978–80–7315–187–4.
 • ZOUNEK, J., TŮMA, F. Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012). Studia Paedagogica. 2014, 19(3), s. 65–87.