Informační zdroje a výzkum e-learningu

Odborné studie, články a knihy o e-learningu

Statistická data

Data a výsledky (mezinárodních) výzkumů

Další výzkumy

Příklady přístupů k výzkumu v oblasti e-learningu