Uznávané odborné časopisy

Časopisy z oblasti pedagogiky, vzdělávání a (digitálních) technologií s nejvyšším impakt faktorem za rok 2019.
Impakt faktor je metrika společnosti Thomson Reuters udávající, kolikrát je každý text z daného časopis průměrně citován (zjednodušeně řečeno). Čím vyšší je hodnota, tím více se časopis považuje za uznávaný. Impakt faktor u textů v sociálních vědách je vypočítáván u časopisů, které jsou indexovány v databázi Social Sciences Citation Index (SSCI) v rámci citačního rejstříku Web of Science. Podrobnější popis k této metrice nabízí např. česká Wikipedia.

Časopis Impakt faktor Odkaz
The Internet and Higher Education 5,566 WWW
Computers & Education 5,296 WWW
International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning 4,028 WWW
Comunicar 3,375 WWW
Learning and Instruction 3,323 WWW
Active Learning in Higher Education 3,118 WWW
International Journal of Educational Technology in Higher Education 3,080 WWW
Studies in Higher Education 3,000 WWW
British Journal of Educational Technology 2,951 WWW
IEEE Transactions on Learning Technologies 2,714 WWW
Computer Assisted Language Learning 2,642 WWW
Learning Media and Technology 2,547 WWW
Language Learning & Technology 2,473 WWW
Educational Technology Research and Development 2,303 WWW
International Review of Research in Open and Distributed Learning 2,297 WWW
Journal of Computing in Higher Education 2,271 WWW