Uznávané odborné časopisy

Časopisy z oblasti pedagogiky, vzdělávání a (digitálních) technologií s nejvyšším impakt faktorem za rok 2014.
Impakt faktor je metrika společnosti Thomson Reuters udávající, kolikrát je každý text z daného časopis průměrně citován (zjednodušeně řečeno). Čím vyšší je hodnota, tím více se časopis považuje za uznávaný. Impakt faktor u textů v sociálních vědách je vypočítáván u časopisů, které jsou indexovány v databázi Social Sciences Citation Index (SSCI) v rámci citačního rejstříku Web of Science. Podrobnější popis k této metrice nabízí např. česká Wikipedia.

Časopis Impakt faktor Odkaz
Computers in Human Behavior 2,694 WWW
Computers & Education 2,556 WWW
The Internet and Higher Education 2,463 WWW
International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning 1,841 WWW
Educational Technology Research and Development 1,420 WWW
Journal of Computer Assisted Learning 1,360 WWW
Interactive Learning Environments 1,323 WWW
British Journal of Educational Technology 1,318 WWW
IEEE Transactions on Learning Technologies 1,283 WWW
Journal of Science Education and Technology 1,214 WWW
Language Learning & Technology 1,128 WWW
Educational Technology & Society 1,018 WWW
Computer Assisted Language Learning 1,000 WWW
Distance Education 0,918 WWW
Journal of Computing in Higher Education 0,909 WWW
Technology, Pedagogy and Education 0,829 WWW
Learning Media and Technology 0,759 WWW