Odborné konference

Konferencí o vzdělávání se po celém světě organizují stovky. Do výběru jsme zařadili jenom takové, které jsou nám regionálně nejblíže (české a evropské), zaměřují se na oblast vzdělávání, učení, pedagogického výzkumu, e-learningu či technologií ve vzdělávání.

Název konference Odkaz
DisCo – Distance education Conference WWW
Conference on e-Learning WWW
CSEDU – International Conference on Computer Supported Education WWW
EADL Conference WWW
ECEL – European Conference on eLearning WWW
ECER – European Conference on Educational Research WWW
EC-TEL – European Conference on Technology Enhanced Learning WWW
EDEN – European Distance and E-Learning Network Annual Conference WWW
EDULEARN – International Conference on Education and New Learning Technologies WWW
e-LEOT – International Conference on e-Learning e-Education and Online Training WWW
ICERI – International Conference of Education, Research and Innovation WWW
ICL – International Conference on Interactive Collaborative Learning WWW
INTE – International Conference on New Horizons in Education WWW
INTED – International Technology, Education and Development Conference WWW
International Conference on E-learning WWW
OEB – Online Educa Berlin WWW
The Online, Open and Flexible Higher Education Conference by EADTU WWW