Významné časopisy v režimu Open Access

Časopisy v režimu Open Access s nejvyšší vědeckou prestiží (SJR*) za rok 2020.
SJR je zkratka metriky SCImago Journal Rank, která je založena na hodnotě vážených citací v článcích – citace z prestižnějšího zdroje je více ceněna. Metrika se vypočítává z údajů citační databáze Scopus, viz https://www.scopus.com/sources. Čím vyšší hodnota, tím lepší.

Časopis SJR Odkaz
International Journal of Educational Technology in Higher Education 1,642 WWW
International Review of Research in Open and Distance Learning 1,436 WWW
Australasian Journal of Educational Technology 1,397 WWW
Journal of Computing in Higher Education 1,282 WWW
Online Learning Journal 1,182 WWW
Communications in Information Literacy 0,863 WWW
Research and Practice in Technology Enhanced Learning 0,818 WWW
Electronic Journal of e-Learning 0,574 WWW
Journal of Interactive Media in Education 0,567 WWW
International Journal of Instruction 0,535 WWW
Informatics in Education 0,53 WWW
Knowledge Management and E-Learning 0,526 WWW
Research in Learning Technology 0,52 WWW
Journal of Educators Online 0,499 WWW
Journal of Information Literacy 0,479 WWW
Nordic Journal of Digital Literacy 0,465 WWW
International Journal of Emerging Technologies in Learning 0,454 WWW
Turkish Online Journal of Distance Education 0,374 WWW
Digital Education Review 0,318 WWW
Journal of Technology Education 0,276 WWW